Η συνηθέστερη κήλη, ιδίως στους άνδρες, είναι η βουβωνοκήλη.  Το κοιλιακό τοίχωμα στις βουβωνικές περιοχές εσωτερικά, έχει φυσιολογικά μία οπή, διότι από εκεί περνούν αγγεία και νεύρα που κατευθύνονται στους όρχεις. Κάθε αίτιο που αυξάνει την ενδοκλοιλιακή πίεση (παχυσαρκία, άρση μεγάλου βάρους κλπ), μπορεί να προκαλέσει έξοδο περιεχομένου της κοιλιάς διά των φυσιολογικών αυτών οπών, δημιουργώντας τη βουβωνοκήλη. Εάν η κήλη επεκταθεί προς την περιοχή των όρχεων, τότε ονομάζεται οσχεοβουβωνοκήλη ή οσχεοκήλη. Η θεραπεία την βουβωνοκήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική.  Η συνηθέστερες τεχνικές αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης είναι η κλασική ανοικτή αντιμετώπιση με τοποθέτηση ειδικού συνθετικού πλέγματος μεταξύ των μυϊκών στρωμάτων χωρίς τη δημιουργία τάσης (κατά Lichtenstein) η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση (τεχνικές TAPP μέσω της περιτοναϊκής κοιλότητας ή eTEP χωρίς πρόσβαση στην περιτοναϊκή κοιλότητα) και  τεχνική ONSTEP.

 

Ποια είναι η θεραπεία της βουβωνοκήλης;

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση υπερτερεί σε σχέση με την κλασική ανοιχτή στο ότι ο μετεγχειρητικός πόνος είναι λιγότερος, η επάνοδος στη φυσική δραστηριότητα είναι πιο γρήγορη, εμφανίζει λιγότερες επιπλοκές (όπως φλεγμονή και διαπύηση) και έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού η λαπαροσκοπική μέθοδος εφαρμόζεται διαμέσου τριών πολύ μικρών οπών στο δέρμα (μεγέθους περίπου 0,5 με 1 εκ) σε αντίθεση με την ανοικτή, όπου τη τομή είναι περίπου 4 με 5 εκ. Η ανοικτή μέθοδος και η μέθοδος ONSTEP μπορούν να γίνουν με κάθε μορφή αναισθησίας, τοπική, ραχιαία ή γενική αναισθησία, ενώ η λαπαροσκοπική μόνο με γενική αναισθησία. Ο ασθενής μπορεί να λάβει εξιτήριο είτε την ίδια μέρα του χειρουργείου είτε, συνηθέστερα, την επόμενη.

Ο γενικός χειρουργός Νεόφυτος Ι. Ευαγγέλου και η εξειδικευμένη ομάδα του, έχοντας αντιμετωπίσει περισσότερα από 5000 περιστατικά βουβωνοκήλης, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης της βουβωνοκήλης σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος.

Επικοινωνία Επικοινωνία