Θολοπλαστική κατά Nissen

Τι είναι η θολοπλαστική κατά Nissen;

Η θολοπλαστική κατά Nissen είναι μια αντιπαλινδρομική επέμβαση μέσω της οποίας αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ), η οποία συνήθως οφείλεται στην ύπαρξη διαφραγματοκήλης. Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοικτά ή λαπαροσκοπικά, όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγεται η λαπαροσκοπική μέθοδος.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η εφαρμογή της;

Εάν τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) είναι ήπια και δεν συνυπάρχει διαφραγματοκήλη, τότε εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής, καθώς και ειδική φαρμακευτική αγωγή.

 Η θολοπλαστική κατά Nissen εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασθενών, όπου τα συντηρητικά μέτρα που προαναφέρθηκαν δεν ανακουφίζουν τους ασθενείς. Ειδικότερα, η επέμβαση ενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αποτυχία φαρμακευτικής αγωγής: η φαρμακευτική αγωγή αποδίδει σε ασθενείς με ήπια και μέτρια συμπτώματα. Όμως, ένα 40% των ασθενών συνεχίζουν να υποφέρουν από τα συμπτώματα της ΓΟΠ, παρόλο που λαμβάνουν την αγωγή τους.
 • Εκδήλωση παρενεργειών εξαιτίας της φαρμακευτικής αγωγής: η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να προκαλέσει στους ασθενείς παρενέργειες όπως μυϊκούς πόνους, πονοκεφάλους, διάρροια κ.ά.
 • Πρόκληση εξω-οισοφαγικών εκδηλώσεων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης: πολλές φορές η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση εκδηλώνεται με συμπτώματα λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης, άσθμα κ.ά.
 • Πρόκληση επιπλοκών από την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: εάν η ΓΟΠ εμφανίσει επιπλοκές, όπως για παράδειγμα έντονες αλλοιώσεις στο εσωτερικό τοίχωμα του κατώτερου οισοφάγου (οισοφάγος Βarret), τότε η χειρουργική επέμβαση είναι μονόδρομος.
 • Ύπαρξη μεγάλης διαφραγματοκήλης: Εάν μια διαφραγματοκήλη ξεπεράσει τα 4 εκατοστά, τότε η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ο μόνος τρόπος ανακούφισης από τα συμπτώματα. Η επέμβαση περιλαμβάνει τη διόρθωση της διαφραγματοκήλης (ανάταξη) μαζί με αντιπαλινδρομική επέμβαση, δηλαδή τη θολοπλαστική κατά Nissen (ή παραλλαγές αυτής όπως είναι η θολοπλαστική κατά Toupet).
 • Ύπαρξη διαφραγματοκήλης με συμπτώματα από το καρδιοαναπνευστικό: Σε περιπτώσεις που ο ασθενής έχει έντονη ταχυκαρδία μετά από την κατάποση ή εμφανίζει μόνιμη δύσπνοια ή κάποιου βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια, τότε επίσης επιβάλλεται η διόρθωση της διαφραγματοκήλης. Το χειρουργείο συνοδεύεται, και εδώ, πάντα και την αντιπαλινδρομική επέμβαση θολοπλαστικής.

Ποια είναι η προετοιμασία του ασθενούς πριν την επέμβαση;

Πριν την επέμβαση της θολοπλαστικής διενεργείται εξονυχιστικός προεγχειρητικός έλεγχος, ο οποίος καθορίζει, εάν ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε αυτή. Ειδικότερα, ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει, εκτός από τον ακτινοσκοπικό έλεγχο, τις παρακάτω διαγνωστικές εξετάσεις:

 • Γαστροσκόπηση: Μέσω της γαστροσκόπησης αποκλείονται άλλες σοβαρότερες παθήσεις και αντλούνται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ανατομία του ανώτερου γαστρεντερικού.
 • Ph-μετρία: Είναι μια εξέταση που καταγράφει το Ph του οισοφάγου και συχνά απαιτείται να συνοδεύει τον προεγχειρητικό έλεγχο.
 • Μανομετρία: Μέσω της μανομετρίας αξιολογείται η κινητικότητα του οισοφάγου, μετρώντας την πίεση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και αξιολογώντας την ανεπάρκειά του.

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση της θολοπλαστικής κατά Nissen;

Η επέμβαση πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά μέσω από 4-5 οπών που δεν ξεπερνούν το 1 εκατοστό. Ο ασθενής βρίσκεται υπό γενική αναισθησία και συνήθως η επέμβαση διαρκεί μιάμιση έως δύο ώρες περίπου.

Μέσω των μικρών οπών εισάγεται το λαπαροσκόπιο και τα υπόλοιπα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διορθώνεται η διαφραγματοκήλη και ενισχύεται ο βαλβιδικός μηχανισμός της οισοφαγογαστρικής συμβολής (δηλαδή του σημείου μετάπτωσης του οισοφάγο στον στόμαχο) περιελίσσοντας τον στομαχικό θόλο γύρω από τον οισοφάγο κατά 360ο . Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της επέμβασης που αφορούν κυρίως το πόσο μεγάλη είναι η περιέλιξη του θόλου στομάχου γύρω από τον οισοφάγο. Η συχνότερα  χρησιμοποιούμενη αντί της Nissen, είναι η θολοπλαστική κατά Toupet.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της θολοπλαστικής κατά Nissen;

Η επιτυχία της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης είναι τεράστια, αφού βάσει στατιστικών το 95% των ασθενών απαλλάσσεται άμεσα από τα συμπτώματα. Τα πλεονεκτήματα της θολοπλαστικής κατά Nissen είναι πολλά:

 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς
 • Άμεση κατανάλωση υγρών
 • Ημερήσια νοσηλεία
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω των μικρών τομών
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Ελαχιστοποίηση πιθανοτήτων εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών

Θολοπλαστική κατά Nissen & Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Μετά την επέμβαση της θολοπλαστικής κατά Nissen ο ασθενής ακολουθεί ειδική διατροφή με υδαρείς αρχικά και μαλακές τροφές στη συνέχεια για μερικές εβδομάδες. Επίσης, ο ασθενής μετά την επέμβαση θα πρέπει να καταναλώνει μικρά και συχνά γεύματα, για να μην επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό το στομάχι του.  Η επιστροφή στην εργασία, εάν και εφόσον δεν είναι χειρωνακτική επιτρέπεται μετά από μερικές ημέρες.

Υπάρχουν επιπλοκές μετά από επέμβαση θολοπλαστικής;

Είναι γεγονός πως μετά την επέμβαση θολοπλαστικής  ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται μια παροδική δυσκολία στην κατάποση τροφών (δυσφαγία), ένα σύμπτωμα που στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που την εμφανίζουν, υποχωρεί σε περίπου 15 με 20 ημέρες. Επιπλέον, η εισαγωγή της λαπαροσκοπικής επέμβασης, αντί της ανοικτής, έχει μειώσει συντριπτικά τις περιπτώσεις τόσο της παροδικής όσο και της μόνιμης δυσφαγίας μετά από την επέμβαση. Άλλη επιπλοκή, ιδίως σε περιπτώσεις που η επέμβαση διενεργείται λόγω μεγάλης διαφραγματοκήλης, είναι η υποτροπή της διαφραγματοκήλης, η οποία είναι επίσης εξαιρετικά σπάνια και είναι συνάρτηση του πόσο μεγάλη εξαρχής είναι η διαφραγματοκήλη του πρώτου χειρουργείου.

Ο Γενικός Χειρουργός Νεόφυτος Ι. Ευαγγέλου διαθέτει μεγάλη χειρουργική εμπειρία στη θολοπλαστική κατά Nissen. Ο ιατρός έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής πολλά περιστατικά διαφραγματοκήλης και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

Επικοινωνία Επικοινωνία