Μετεγχειρητική κήλη είναι η κήλη που εμφανίζεται σε τομή στην κοιλιά από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση. Μέσα από το χάσμα μπορεί να προβάλει λίπος ή τμήμα εντέρου.

Παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία μετεγχειρητικής κήλης είναι η κακή τεχνική κατά το προηγηθέν χειρουργείο, η μόλυνση του χειρουργικού τραύματο μετά την εγχείρηση, η μεγάλη ηλικία, νοσήματα που εμποδίζουν την καλή επούλωση του τραύματος, όπως σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος, καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση όπως η δυσκοιλιότητα, ο χρόνιος βήχας και η παχυσαρκία.

Μία μετεγχειρητική κήλη, πέρα από την μάζα που προπίπτει κάτω από το δέρμα, μπορεί να προκαλεί πόνο, άλλοτε ήπιο και άλλοτε πιο έντονο, άτυπο κοιλιακό άλγος ή ναυτία ενώ σε περίπτωση που το περιεχόμενο που προπίπτει περισφιχθεί και στραγγαλιστεί, απαιτείται επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης. Γι’ αυτό και είναι προτιμότερη η έγκαιρη χειρουργική διόρθωση της κήλης, πάντα με τη χρήση συνθετικού πλέγματος.

 

Αντιμετώπιση μετεγχειρητικής κήλης

Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της κήλης, την ύπαρξη ή όχι συμφύσεων (έντερα και άλλα σπλάχνα που είναι «κολλημένα» μεταξύ τους) λόγω της προηγούμενης επέμβασης και την βιολογική κατάσταση του ασθενούς, η επέμβαση πραγματοποιείται με ανοικτή προσπέλαση ή λαπαροσκοπικά. Η ύπαρξη πολλών συμφύσεων μέσα στην κοιλιά, καθιστά τη λαπαροσκοπική επέμβαση επικίνδυνη για τον ασθενή, οπότε σε τέτοια περίπτωση προτιμάται η κλασική ανοικτή αντιμετώπιση.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση, εφόσον αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί, υπερτερεί σε σχέση με την κλασική ανοιχτή στο ότι ο μετεγχειρητικός πόνος είναι λιγότερος, η επάνοδος στη φυσική δραστηριότητα είναι πιο γρήγορη, εμφανίζει λιγότερες επιπλοκές (όπως φλεγμονή και διαπύηση) και έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η ανοικτή μέθοδος εκτελείται συνήθως με ραχιαία ή γενική αναισθησία, ενώ η λαπαροσκοπική μόνο με γενική αναισθησία. Η νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο ποικίλει, συνήθως από 1 έως 3 ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης.

Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο γενικό χειρουργό Νεόφυτο Ι. Ευαγγέλου, για μια εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία του προβλήματος.

Επικοινωνία Επικοινωνία