κοιλιοκήλη

Ο όρος κοιλιοκήλη, ή αλλιώς κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, είναι ένας γενικότερος όρος, ο οποίος περιγράφει το σύνολο των κηλών που εμφανίζονται στην κοιλιακή χώρα. Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος είναι αρκετά συχνές και μπορεί να εμφανιστούν και στα δύο φύλα σε οποιαδήποτε ηλικία.

Η κοιλιοκήλη προκύπτει εξαιτίας της πρόπτωσης κάποιου εσωτερικού οργάνου (κυρίως ενδοκοιλιακού λίπους ή εντέρου) μέσα από ένα σημείο όπου το κοιλιακό τοίχωμα είναι ασθενές ή «χαλαρωμένο», με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αρχικά μία σχισμή, η οποία με την πάροδο του χρόνου μεγαλώνει και μέσα από την οποία προπίπτουν (βγαίνουν προς τα έξω) τα εσωτερικά όργανα. Στο σημείο της πρόπτωσης εμφανίζεται μια διόγκωση, η οποία μπορεί να είναι επώδυνη αλλά συχνά μπορεί να μην παρουσιάζει καθόλου συμπτώματα.

Είδη κοιλιοκήλης

Οι κοιλιοκήλες αναλόγως του σημείου του κοιλιακού τοιχώματος που εμφανίζονται διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ομφαλοκήλη: Όπως προδίδει και το όνομά της, προβάλλει από τον ομφαλό ή κοντά σε αυτόν. Η ομφαλοκήλη είναι μια κήλη που εμφανίζεται συχνότερα σε βρέφη και σε γυναίκες μετά τον τοκετό.

 

 • Μετεγχειρητική κήλη: Η μετεγχειρητική κήλη εμφανίζεται σε σημεία στα οποία έχει προηγηθεί κάποια χειρουργική επέμβαση. Αναπτύσσεται κατά μήκος της χειρουργικής τομής ή στα όρια αυτής. Παράγοντες εμφάνισής της μπορεί να είναι η μόλυνση του χειρουργικού τραύματος, η μη συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του ιατρού από την προηγούμενη επέμβαση ή η κακή τεχνική σύγκλεισης της τομής στην προηγούμενη επέμβαση.

 

 • Επιγαστρική κήλη: Η επιγαστρική κήλη εμφανίζεται πάνω από τον ομφαλό, στο άνω μέρος της κοιλιάς. Είναι μια αρκετά σπάνια κήλη και φαίνεται ότι το ανδρικό φύλο είναι πιο επιρρεπές στην εμφάνισή της. Μια ιδιαίτερη μορφή επιγαστρικής κήλης είναι και η κήλη της λευκής γραμμής (ή αλλιώς διάσταση λευκής γραμμής) που αποτελεί ένα ομότιμο χαλάρωμα όλων των κοιλιακών τοιχωμάτων της μέσης γραμμής πάνω από τον ομφαλό. Η κήλη λευκής γραμμής, σε αντίθεση με την επιγαστρική κήλη, δεν απαιτεί -τουλάχιστον άμεσα- χειρουργείο.

 

 • Πλάγια κοιλιοκήλη: Οι πλάγιες κοιλιοκήλες εμφανίζονται στα πλάγια τοιχώματα της κοιλιάς. Τέτοιες κήλες είναι η κήλη Spiegel, η κήλη Greenfield κ.ά. Είναι σχετικά σπάνιες και μερικές φορές είναι δύσκολο να διαγνωστούν.

 

 • Υπερηβική κήλη: Η υπερηβική κήλη είναι κήλη μέσης γραμμής και εμφανίζεται κάτω από τον ομφαλό, στην ηβική περιοχή.

Πώς δημιουργείται μια κοιλιοκήλη;

Η πρόπτωση του ενδοκοιλιακού σπλάχνου δια μέσου ενός αδύναμου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος είναι συνήθως αποτέλεσμα της αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εκδήλωση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, μέσω της αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης, είναι οι κάτωθι:

 • Έντονος και χρόνιος βήχας
 • Δυσκοιλιότητα
 • Εγκυμοσύνη
 • Χειρωνακτική εργασία
 • Άρση βαρέων αντικειμένων
 • Ασκίτης
 • Αύξηση βάρους – παχυσαρκία

Κλινική εικόνα κοιλιοκήλης

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος είναι η εμφάνιση εξογκώματος στην περιοχή της κοιλιάς. Το εξόγκωμα αυτό αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα θα αυξηθεί σε μέγεθος. Η αύξηση του μεγέθους μπορεί να προκαλέσει πόνο, ο οποίος εντείνεται κατά την άρση βαρέων αντικειμένων. Ένα άλλο σύμπτωμα είναι το αίσθημα βάρους στην περιοχή, το οποίο μπορεί να γίνει μόνιμο εάν η κήλη μεγαλώσει ή προπίπτει μόνιμα προς τα έξω. Σε περιπτώσεις που το προπίπτον τμήμα δεν μπορεί να εισχωρήσει ξανά στην κοιλιακή κοιλότητα, μπορεί το ίδιο το χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος, δρώντας ως δακτυλίδι, να περισφίξει και να στραγγαλίσει το προπίπτον τμήμα της κήλης. Πρόκειται για την περιεσφιγμένη κοιλιοκήλη, η οποία είναι μία κατάσταση επείγουσα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα ώστε να αποφευχθούν θανατηφόρες επιπλοκές.

 


Κοιλιοκήλη & Διάγνωση

Οποιαδήποτε κοιλιοκήλη μπορεί να διαγνωστεί άμεσα από έναν έμπειρο γενικό χειρουργό μέσω της κλινικής εξέτασης και της λήψης του ιστορικού του ασθενούς. Σε περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν άλλα νοσήματα είναι πιθανή η διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας.

Πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η κοιλιοκήλη;

Ο μοναδικός τρόπος αποκατάστασης της κοιλιοκήλης είναι η χειρουργική επέμβαση. Μετά τη διάγνωση η χειρουργική αποκατάστασή της θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άμεση, για να αποφευχθεί η περίσφιξή της.

Σήμερα οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος μπορούν να αντιμετωπιστούν λαπαροσκοπικά, αντικαθιστώντας την κλασική ανοικτή μέθοδο. Η λαπαροσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται ευρέως για τη χειρουργική αποκατάσταση παθήσεων, εξαιτίας των πλεονεκτημάτων της. Τα βασικότερα πλεονεκτήματά της είναι τα παρακάτω:

 • Αναίμακτη και απόλυτα ασφαλής διαδικασία
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μικρές τομές που συμβάλλουν στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Γρήγορη επάνοδος στην καθημερινότητα
 • Μικρότερη νοσηλεία
 • Ελάττωση του ποσοστού εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών και συμφύσεων

Κοιλιοκήλη & Πιθανές επιπλοκές

Όπως προαναφέρθηκε, ο μοναδικός τρόπος αποκατάστασης της κοιλιοκήλης είναι η χειρουργική επέμβαση. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής του ασθενούς και μερικές φορές θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η αύξηση του μεγέθους της κοιλιοκήλης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περίσφιξή της. Όταν το περιεχόμενο της κήλης πιέζεται προκαλείται διακοπή αιμάτωσής του, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση του οργάνου. Επομένως, μετά τη διάγνωση ο προγραμματισμός της χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να είναι σχετικά σύντομος, για να αποφευχθούν μελλοντικές επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενούς επιπλοκές.

Ο Γενικός Χειρουργός Νεόφυτος Ι. Ευαγγέλου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής κήλης του κοιλιακού τοιχώματος. Εάν κάποια κήλη υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής σας,  επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

Επικοινωνία Επικοινωνία