επιγαστρική κήλη

 

Η επιγαστρική κήλη είναι ένα είδος κήλης που προβάλλει στο άνω μέρος της κοιλιάς, πάνω από τον ομφαλό. Η ακριβής της θέση είναι μεταξύ του στέρνου και του ομφαλού, στη λευκή γραμμή, και γι’ αυτό τον λόγο στη βιβλιογραφία ονομάζεται και κήλη λευκής γραμμής. Είναι μια κήλη σπάνια και εμφανίζεται με τριπλάσια συχνότητα στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Το μέγεθός της είναι μικρό(3-4 εκατοστά) και μοιάζει αρκετά με λίπωμα.

Πώς δημιουργείται μια επιγραστρική κήλη;

Η εξασθένιση των μυών του κοιλιακού τοιχώματος εξαιτίας της αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι η κυριότερη αιτία εμφάνισης μιας επιγαστρικής κήλης. Μερικοί ακόμη επιβαρυντικοί παράγοντες  για την εκδήλωσή της  είναι οι κάτωθι:

  • Άρση βάρους
  • Έντονη χειρωνακτική εργασία
  • Παχυσαρκία
  • Κληρονομικοί παράγοντες
  • Μεγάλη και γρήγορη απώλεια βάρους
  • Χρόνιος βήχας
  • Εγκυμοσύνη
  • Δυσκοιλιότητα
  • Τραυματισμός

Τέλος, η καθιστική ζωή και η έλλειψη άσκησης συμβάλλει στην εξασθένιση των κοιλιακών μυών, γεγονός που καθιστά το άτομο πιο επιρρεπή στην εμφάνιση επιγαστρικής κήλης.

Κλινική εικόνα επιγαστρικής κήλης

Η επιγαστρική κήλη εμφανίζεται ως μια τοπική διόγκωση σε οποιοδήποτε σημείο της λευκής γραμμής και δύναται να προκαλεί ενόχληση ή πόνο, όταν ο ασθενής πραγματοποιεί κινήσεις. Συνήθως η επιγαστρική κήλη σε αρχικά στάδια είναι ανατάξιμη, όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση. Σε πιο προχωρημένα στάδια η κήλη παύει να χαρακτηρίζεται ανατάξιμη και εμφανίζεται τοπική ευαισθησία και σκληρία.

Εάν ο ασθενής με επιγραστρική κήλη εμφανίσει ξαφνικά συμπτώματα όπως ναυτία, τάση για εμετό και έντονο πόνο στην περιοχή της κήλης, τότε έχει εκδηλωθεί η σοβαρότερη επιπλοκή που ονομάζεται περίσφιξη. Σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο της κήλης(έντερο, επίπλουν ή λίπος) πιέζεται υπερβολικά και σταματά η αιμάτωσή του. Εάν αυτό συμβεί, τότε το όργανο κινδυνεύει να υποστεί νέκρωση, θέτοντας τη ζωή του ασθενούς σε κίνδυνο.

Επιγαστρική κήλη & Διάταση ορθών κοιλιακών μυών

Πολλές φορές η επιγαστρική κήλη  συγχέεται με μια άλλη πάθηση που ονομάζεται διάταση ορθών κοιλιακών μυών. Η διάταση ορθών κοιλιακών μυών είναι η κλινική κατάσταση κατά την οποία η απόσταση μεταξύ των ορθών κοιλιακών μυών είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό. Η αυξημένη αυτή απόσταση προκύπτει είτε εκ γενετής, είτε από παράγοντες που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση.

Αν έχουν κοινή αιτιολογία, η κλινική τους εικόνα διαφέρει αρκετά. Στη  διάταση ορθών κοιλιακών μυών παρουσιάζεται συνολική προβολή της κοιλιάς προς τα έξω, σε αντίθεση με την επιγαστρική κήλη, όπου εμφανίζεται ως μια διόγκωση. Επίσης, η επιγαστρική κήλη χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης, εν αντιθέσει με τη διάταση ορθών κοιλιακών, όπου χειρουργείται μόνο για αισθητικούς λόγους, αφού δεν ενέχει κίνδυνος περίσφυξης ενδοκοιλιακού οργάνου.

 

Με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η διάγνωση της επιγαστρικής κήλης;

Η παρουσία τοπικής διόγκωσης στην περιοχή μεταξύ ομφαλού και στέρνου είναι σημαντική ένδειξη για τη διάγνωση. Η διάγνωση πραγματοποιείται συνδυαστικά με τη λήψη του ιστορικού του ασθενούς και της κλινικής εξέτασής του, όπου ο χειρουργός προχωρά σε ψηλάφηση της περιοχής. ΣΕ ελάχιστες περιπτώσεις όπου η κλινική εξέταση δεν οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα, απαιτείται και η διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων, όπως υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία.

 

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για την επιγαστρική κήλη;

Η επιγαστρική κήλη αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο με χειρουργική επέμβαση. Στόχος της επέμβασης είναι η αποκατάσταση του χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος με την τοποθέτηση πλέγματος, ανατάσσοντας το όργανο που προβάλλει.  Η σύγχρονη Χειρουργική διαθέτει στη φαρέτρα της μια σύγχρονη και ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αποκατάστασης της επιγαστρικής κήλης, τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Η λαπαροσκοπική μέθοδος υπερτερεί της κλασσικής ανοικτής μεθόδου, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και εκμηδενίζοντας τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. Επιπροσθέτως, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών μειώνει το χρόνο νοσηλείας και συμβάλλει στην ταχεία επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

 

Ο Γενικός Χειρουργός Νεόφυτος Ι. Ευαγγέλου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος  με τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Έχοντας πραγματοποιήσει επιτυχώς την αφαίρεση πολλών κηλών, είναι ο πλέον κατάλληλος για την αντιμετώπιση της κήλης σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

Επικοινωνία Επικοινωνία