Εξειδικευμένη και οριστική αποκατάσταση με ανοιχτή ή λαπαροσκοπική μέθοδο όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος

Κήλες

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα…