Εξειδικευμένη και οριστική αποκατάσταση με ανοιχτή ή λαπαροσκοπική μέθοδο όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος

Κήλες

 

Οι κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων είναι από τις συχνότερες χειρουργικές παθήσεις. Κήλη ονομάζεται καθετί που προβάλει κάτω από το δέρμα της κοιλιακής χώρας μέσω ενός κενού/χάσματος στις εσωτερικές στοιβάδες του κοιλιακού τοιχώματος. Μέσα από αυτό το χάσμα περνά περιεχόμενο της κοιλιάς (π.χ. τμήμα εντέρου ή λίπος), το οποίο προβάλλει (προεξέχει) κάτω από το δέρμα. Στις εσωτερικές στοιβάδες των κοιλιακών τοιχωμάτων κάποια τμήματα είναι πιο ευαίσθητα (ευένδοτα) και εκεί συνήθως δημιουργούνται οι περισσότερες κήλες. Τέτοια σημεία είναι ο ομφαλός (ομφαλοκήλη), οι βουβωνικές περιοχές (βουβωνοκήλη) και οι χειρουργικές τομές από προηγούμενες επεμβάσεις (μετεγχειρητική κήλη). Οι κυριότερες κατηγορίες κηλών, είναι:

 

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης κήλης;

Οι κήλες οφείλονται συνήθως σε αίτια που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση. Τέτοια αίτια είναι η απότομη ή η χρόνια άρση βάρους, η χρόνια δυσκοιλιότητα, ο χρόνιος βήχας και το αυξημένο σωματικό βάρος. Άλλες φορές μπορεί να υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο στην εμφάνιση μιας κήλης ή να οφείλεται σε κάποια συνοδά νοσήματα, όπως νοσήματα του συνδετικού ιστού.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα των κηλών;

Η συμπτωματολογία ποικίλει, ανάλογα με τη θέση ή το μέγεθος της κήλης. Συνήθως υπάρχει ένα εξόγκωμα στην περιοχή που μεγαλώνει με την ορθοστασία ή την άρση βάρους, αίσθημα βάρους ή τραβήγματος στην περιοχή, άτυπο ή διάχυτο κοιλιακό άλγος, ναυτία. Άλλες φορές, μια κήλη με μικρό χάσμα μπορεί να πονάει περισσότερο από αυτή με μεγάλο χάσμα, παρόλο που η κλινική εικόνα της δεύτερης μπορεί να είναι πιο «εντυπωσιακή».

 

Ποιες μπορεί να είναι οι επιπλοκές των κηλών;

Επιπλοκές της νόσου, πέρα από το ότι μία κήλη μπορεί συνέχεια να μεγαλώνει σε μέγεθος, αυξάνοντας τη δυσφορία του ασθενή, η πιο επικίνδυνη θεωρείται η περίσφιγξη. Κατά την περίσφιγξη, το περιεχόμενο της κήλης σφηνώνει ανάμεσα στο χάσμα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αιμάτωση του περισφιγμένου τμήματος, το οποίο κινδυνεύει πολύ γρήγορα να νεκρωθεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί με επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης. Για τον λόγο αυτό, οι κήλες πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται έγκαιρα χειρουργικά, είτε με «ανοικτό» χειρουργείο, είτε λαπαροσκοπικά.

 

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής αποκατάστασης των κηλών

Η λαπαροσκοπική χειρουργική μια κήλης, όταν αυτή είναι εφικτή, υπερτερεί της αντίστοιχης ανοικτής, διότι προσφέρει:

  • Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο
  • Ταχύτερη ανάρρωση από το χειρουργείο, άρα μικρότερη νοσηλεία και ταχύτερη επάνοδο στη φυσιολογική δραστηριότητα, εργασία κλπ.
  • Μικρότερες τομές άρα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ελάττωση της πιθανότητας δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων στην κοιλιά
  • Ελάττωση του ποσοστού άμεσων διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως διεγχειρητική απώλεια αίματος κατά το χειρουργείο και ανάγκη για μετάγγιση.
  • Ελάττωση του ποσοστού απώτερων επιπλοκών, όπως υποτροπή κήλης κλπ.
  • Ελάττωση έως εξάλειψη επιπλοκών που έχουν σχέση με το μεγάλο μετεγχειρητικό τραύμα, όπως διαπύηση ή μετεγχειρητική κήλη

 

Ο γενικός χειρουργός Νεόφυτος Ι. Ευαγγέλου, διαθέτοντας εξειδίκευση στη χειρουργική κηλών, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές για την αντιμετώπισή του. Επικοινωνήστε με τον χειρουργό για μία εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση.

Επικοινωνία Επικοινωνία