Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική, αποτελεί αναμφίβολα τη σημαντικότερη εξέλιξη της χειρουργικής κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Η λέξη λαπαροσκόπηση έλκει τη ρίζα της από τις ελληνικές λέξεις “λαπάρα” που σημαίνει κοιλιά και “σκοπώ”, δηλαδή βλέπω. Ονομάζεται αλλιώς και ενδοσκοπική χειρουργική ή ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (minimally invasive surgery). Στη λαπαροσκοπική χειρουργική, ο χειρουργός μέσα από πολύ μικρές τομές στο δέρμα του ασθενούς εισάγει ειδικά εργαλεία (trocar), και αφού εμφυσήσει αέρα μέσα στην κοιλιά (πνευμοπεριτόναιο), πραγματοποιεί την επέμβαση βλέποντας τα εσωτερικά όργανα σε μεγέθυνση μέσα σε μία οθόνη.

Ποια πλεονεκτήματα έχει;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική απαιτεί αρκετή εξειδίκευση και εμπειρία από πλευράς χειρουργού, εφόσον όμως πραγματοποιηθεί από έμπειρη χειρουργική ομάδα, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασσική “ανοικτή” χειρουργική, όπως:

 • Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο
 • Ταχύτερη ανάρρωση από το χειρουργείο, άρα μικρότερη νοσηλεία και ταχύτερη επάνοδο στη φυσιολογική δραστηριότητα, εργασία κλπ.
 • Μικρότερες τομές άρα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Ελάττωση της πιθανότητας δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων στην κοιλιά
 • Ελάττωση του ποσοστού άμεσων διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως διεγχειρητική απώλεια αίματος κατά το χειρουργείο και ανάγκη για μετάγγιση.
 • Ελάττωση του ποσοστού απώτερων επιπλοκών, όπως υποτροπή κήλης κλπ.
 • Ελάττωση έως εξάλειψη επιπλοκών που έχουν σχέση με το μεγάλο μετεγχειρητικό τραύμα, όπως διαπύηση ή μετεγχειρητική κήλη 

Οι χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες η έμπειρη χειρουργική μας ομάδα πραγματοποιεί

 • Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε περίπτωση χολολιθίασης, πολυπόδων χοληδόχου κύστεως ή χολοκυστίτιδας
 • Λαπαροσκοπική διερεύνηση χοληδόχου πόρου και διενέργεια λαπαροσκοπικής χολαγγειογραφίας σε λιθίαση χοληδόχου πόρου
 • Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή σε σκωληκοειδίτιδα
 • Αποκατάσταση κάθε είδους κήλης (βουβωνοκήλη, κοιλιοκήλη, μετεγχειρητική κήλη, επιγαστρική κήλη, διαφραγματοκήλη, ομφαλοκήλη, παραστομιακή κήλη). Ειδικότερα για τη βουβωνοκήλη, που είναι και η συχνότερη, διενεργούνται κατά περίπτωση τόσο η ενδοπεριτοναϊκή λαπαροσκοπική αποκατάσταση (ΤΑΡΡ) όσο και η εξωπεριτοναϊκή (ΤΕΡ).
 • Λαπαροσκοπική αντιπαλινδρομική επέμβαση για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), όταν έχει αποτύχει η φαρμακευτική αγωγή
 • Λαπαροσκοπική εκτομή επινεφριδίων σε παθήσεις επινεφριδίων
 • Λαπαροσκοπική κολεκτομή, δηλαδή εκτομή του παχέος εντέρου σε περιπτώσεις καλοηθών ή και κακοηθών παθήσεων του παχέος εντέρου
 • Λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων και εντερεκτομή σε περίπτωση ειλεού
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική για παχυσαρκία (Βαριατρική χειρουργική)
 • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση για λήψη βιοψιών από όργανα της κοιλιάς, λήψη υγρού για εξέταση ή διερεύνηση κοιλιακού πόνου
Θέσεις trocar για αποκατάσταση κήλης
Θέσεις trocar για αποκατάσταση κήλης
Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή
Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή
Λαπαροσκοπική κολεκτομή

Επικοινωνία Επικοινωνία