Τι είναι η κύστη κόκκυγα; Πώς δημιουργείται;

Τι είναι η κύστη κόκκιγα;
Σχηματική απεικόνιση κύστης κόκκυγα με το περιεχόμενό της και επικοινωνία αυτής με το υπερκείμενο δέρμα μέσω συριγγίου

Η κύστη κόκκυγα ή αλλιώς τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία χρόνια φλεγμονή στην περιοχή τoυ κόκκυγα. Η επικρατέστερη θεωρία για τη δημιουργία της κύστης κόκκυγα είναι η ανάστροφη διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα. Οι τρίχες προέρχονται τόσο από την περιοχή όσο και από τον υπόλοιπο κορμό, όπου αποπίπτουν και μεταφέρονται στην περιοχή μεταξύ των γλουτών (μεσογλουτιαία σχισμή), με μηχανισμό ίδιο με αυτόν που μαζεύονται τρίχες στην περιοχή του ομφαλού μας. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, φαίνεται να προϋπήρχε κάποιος κυστικός σχηματισμός που σχηματίστηκε κατά τηv εμβρυϊκή ζωή. Η κύστη κόκκυγα εμφανίζεται κυρίως σε άτομα μεταξύ 15-30 ετών και σπανίως πριν την εφηβεία ή μετά τα 40, ενώ οι άνδρες επηρεάζονται 2,2 με 4 φορές συχνότερα από τις γυναίκες. Η έναρξη της νόσου ωστόσο, παρατηρείται νωρίτερα στις γυναίκες και εκτιμάται ότι σχετίζεται με την έναρξη της εφηβείας τους.

Αν και οι αιτίες που την προκαλούν δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ως κύριες περιγράφονται οι εξής: Ορμόνες, Τριχοφυΐα, Τριβή, Φλεγμονή

Ποιες μορφές έχει η κύστη κόκκυγα;

Η κύστη κόκκυγα παρουσιάζεται με δύο μορφές, την οξεία και τη χρόνια.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οξείας μορφής είναι τα εξής:
  • Εικόνα φλεγμονής στην περιοχή
  • Εκροή πύου ή οροαιματηρού υγρού που διαβρέχει τα εσώρουχα
  • Πόνος τοπικά, που επιδεινώνεται με το κάθισμα
  • Πυρετός – σε ορισμένες περιπτώσεις

Η χρόνια μορφή διαφέρει αρκετά από την οξεία και συνηθέστερα εκδηλώνεται με:

  • Ήπιος πόνο ανά περιόδους
  • Εκροή υγρού ανά περιόδους (ορόδους, πυώδους ή αιματηρού)
  • Παρουσία ενός ή περισσοτέρων συριγγίων στο δέρμα ανάμεσα στους γλουτούς

Πότε χρειάζεται επέμβαση και ποιες μέθοδοι υπάρχουν;

  • Στην οξεία μορφή πρέπει να γίνει άμεσα χειρουργική διάνοιξη της αποστηματικής κοιλότητας προκειμένου να απομακρυνθεί το πύον που περιέχει. Η διάνοιξη γίνεται με τοπική αναισθησία. Η φλεγμονή και τα συμπτώματα υποχωρούν γρήγορα, με σωστό και τακτικό καθαρισμό από το χειρουργό. Η πλήρης χειρουργική εκτομή της κύστεως, σε αίθουσα χειρουργείου, πρέπει να γίνεται αφού υποχωρήσει η φλεγμονή. Είναι πιθανό όμως, με την απλή διάνοιξη της φλεγμαίνουσας κύστης να επέλθει η ίαση. Σε περίπτωση υποτροπής προγραμματίζεται χειρουργική επέμβαση.
  • Στη χρόνια μορφή όπως και στην περίπτωση υποτροπής της οξείας μορφής γίνεται προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.
Κύστη Κόκκυγα
Κύστη Κόκκυγα - Αναλυτικά

Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι αφαίρεσης της κύστης κόκκυγα και αποκατάστασης του χειρουργικού τραύματος και η χειρουργική μας ομάδα, έχοντας εξοικείωση με όλες τις μεθόδους, εφαρμόζει την καταλληλότερη μέθοδο αφού μελετήσει προσεκτικά κάθε περίπτωση ασθενούς ξεχωριστά. Βασικοί θεραπευτικοί άξονες στη χειρουργική της κύστης κόκκυγα, είναι η πλήρης αφαίρεση της κύστης σε βάθος (έως την ιεροκοκκυγική περιτονία) μαζί με όλα τα συρίγγια που έχουν σχηματιστεί και η ελάττωση της μεσογλουτιαίας σχισμής κατά την αποκατάσταση του χειρουργικού τραύματος. Το χειρουργείο διενεργείται υπό τοπική ή γενική αναισθησία και έχει διάρκεια από 20 λεπτά έως και μία ώρα σε πιο δύσκολες περιπτώσεις (υποτροπές της νόσου κλπ). Ο ασθενής εξέρχεται της κλινικής συνηθέστερα την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επομένη.