Τι είναι η κύστη κόκκυγα; Πώς δημιουργείται;

Τι είναι η κύστη κόκκιγα;
Σχηματική απεικόνιση κύστης κόκκυγα με το περιεχόμενό της και επικοινωνία αυτής με το υπερκείμενο δέρμα μέσω συριγγίου

Η κύστη κόκκυγα ή αλλιώς τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία χρόνια φλεγμονή στην περιοχή τoυ κόκκυγα. Η επικρατέστερη θεωρία για τη δημιουργία της κύστης κόκκυγα είναι η ανάστροφη διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα. Οι τρίχες προέρχονται τόσο από την περιοχή όσο και από τον υπόλοιπο κορμό, όπου αποπίπτουν και μεταφέρονται στην περιοχή μεταξύ των γλουτών (μεσογλουτιαία σχισμή), με μηχανισμό ίδιο με αυτόν που μαζεύονται τρίχες στην περιοχή του ομφαλού μας. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, φαίνεται να προϋπήρχε κάποιος κυστικός σχηματισμός που σχηματίστηκε κατά τηv εμβρυϊκή ζωή. Η κύστη κόκκυγα εμφανίζεται κυρίως σε άτομα μεταξύ 15-30 ετών και σπανίως πριν την εφηβεία ή μετά τα 40, ενώ οι άνδρες επηρεάζονται 2,2 με 4 φορές συχνότερα από τις γυναίκες. Η έναρξη της νόσου ωστόσο, παρατηρείται νωρίτερα στις γυναίκες και εκτιμάται ότι σχετίζεται με την έναρξη της εφηβείας τους.

Αν και οι αιτίες που την προκαλούν δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ως κύριες περιγράφονται οι εξής: Ορμόνες, Τριχοφυΐα, Τριβή, Φλεγμονή

Ποιες μορφές έχει η κύστη κόκκυγα;

Η κύστη κόκκυγα παρουσιάζεται με δύο μορφές, την οξεία και τη χρόνια.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οξείας μορφής είναι τα εξής:
  • Εικόνα φλεγμονής στην περιοχή
  • Εκροή πύου ή οροαιματηρού υγρού που διαβρέχει τα εσώρουχα
  • Πόνος τοπικά, που επιδεινώνεται με το κάθισμα
  • Πυρετός – σε ορισμένες περιπτώσεις

Η χρόνια μορφή διαφέρει αρκετά από την οξεία και συνηθέστερα εκδηλώνεται με:

  • Ήπιος πόνο ανά περιόδους
  • Εκροή υγρού ανά περιόδους (ορόδους, πυώδους ή αιματηρού)
  • Παρουσία ενός ή περισσοτέρων συριγγίων στο δέρμα ανάμεσα στους γλουτούς

Πότε χρειάζεται επέμβαση και ποιες μέθοδοι υπάρχουν;

Στην οξεία μορφή πρέπει να γίνει άμεσα χειρουργική διάνοιξη της αποστηματικής κοιλότητας προκειμένου να απομακρυνθεί το πύον που περιέχει. Η διάνοιξη γίνεται με τοπική αναισθησία. Η φλεγμονή και τα συμπτώματα υποχωρούν γρήγορα, με σωστό και τακτικό καθαρισμό από το χειρουργό. Η πλήρης χειρουργική εκτομή της κύστεως, σε αίθουσα χειρουργείου, πρέπει να γίνεται αφού υποχωρήσει η φλεγμονή. Είναι πιθανό όμως, με την απλή διάνοιξη της φλεγμαίνουσας κύστης να επέλθει η ίαση. Σε περίπτωση υποτροπής προγραμματίζεται χειρουργική επέμβαση.

Στη χρόνια μορφή όπως και στην περίπτωση υποτροπής της οξείας μορφής γίνεται προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Κύστη Κόκκυγα
Κύστη Κόκκυγα - Αναλυτικά

Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι αφαίρεσης της κύστης κόκκυγα και αποκατάστασης του χειρουργικού τραύματος και η χειρουργική μας ομάδα, έχοντας εξοικείωση με όλες τις μεθόδους, εφαρμόζει την καταλληλότερη μέθοδο αφού μελετήσει προσεκτικά κάθε περίπτωση ασθενούς ξεχωριστά. Οι κυριότερες μέθοδοι αποκατάστασης της νόσου είναι η πλήρης εκτομή της κύστης  (ανοιχτή μέθοδος ή παραλλαγές αυτής) και η θεραπεία με οπτική ίνα laser.

Ανοιχτή Μέθοδος (πλήρης εκτομή της κύστης και των συριγγίων της)

Βασικοί θεραπευτικοί άξονες στη χειρουργική της κύστης κόκκυγα με ανοικτή μέθοδο (ή με κάποιες παραλλαγές αυτής, όπως η ημίκλειστη μέθοδος), είναι η πλήρης αφαίρεση της κύστης σε βάθος (έως την ιεροκοκκυγική περιτονία) μαζί με όλα τα συρίγγια που έχουν σχηματιστεί και η ελάττωση της μεσογλουτιαίας σχισμής κατά την αποκατάσταση του χειρουργικού τραύματος. Το χειρουργείο διενεργείται συνήθως υπό τοπική (αλλά και γενική αναισθησία – μέθη) και έχει διάρκεια από 20 λεπτά έως και μία ώρα σε πιο δύσκολες περιπτώσεις (υποτροπές της νόσου κλπ). Ο ασθενής εξέρχεται της κλινικής την ίδια ημέρα. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι τα άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα με θεαματική ελάττωση της πιθανότητας υποτροπής, ακόμη και για πολύ δύσκολες περιπτώσεις με πολλαπλά συρίγγια ή υποτροπές. Άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Μειονέκτημά της, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι ο ασθενής, μετά το πέρας το χειρουργείου, πρέπει να κάνει μερικές χειρουργικές αλλαγές στο τραύμα του για κάποιες ημέρες, έως ότου το χειρουργικό τραύμα επουλωθεί τελείως.

Θεραπεία κύστης κόκκυγος με laser (μέθοδος FiLaC ή SiLaT)

Τα τελευταία χρόνια επανάσταση στη θεραπεία της κύστης κόκκυγος φαίνεται πως φέρνει η μέθοδος FiLaC (SiLaT) με τη χρήση οπτικής ίνας laser τελευταίας γενιάς. Η μέθοδος εφαρμόστηκε αρχικά στα περιεδρικά συρίγγια (μέθοδος FiLaC) και στη συνέχεια εφαρμόστηκε και στην κύστη κόκκυγα με τα συρίγγια αυτής (μέθοδος SiLaT).  Χρησιμοποιείται νέας γενιάς laser με εύκαμπτη οπτική ίνα η οποία εκπέμπει ακτινοβολία κυκλικά και όχι μόνο ευθεία όπως τα παλαιότερα laser. Ένας πολύ λεπτός και εύκαμπτος καθετήρας laser καυτηριάζει την κοιλότητα της κύστης και τα συρίγγια της, εξαχνώνοντας και καταστρέφοντας ολοκληρωτικά το εσωτερικό τους τοίχωμα. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο με εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά η χρήση της περιορίζεται προς το παρόν μόνο σε επιλεγμένα περιστατικά. Η μέθοδος με το εύκαμπτο laser αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή για την απλή κύστη κόκκυγος.

Ο γενικός χειρουργός Νεόφυτος Ι. Ευαγγέλου και η ομάδα του, με πολύχρονη εμπειρία στη θεραπεία της κύστης κόκκυγος, εφαρμόζει όλες τις πιο σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισής της. Η αποτελεσματικότητα κάθε θεραπείας εξαρτάται τόσο από την κατάλληλη επιλογή του περιστατικού, όσο και από την εμπειρία του χειρουργού σε κάθε μέθοδο. Κλείστε το ραντεβού σας για μία εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία.

Επικοινωνία Επικοινωνία