Τι είναι η είσφρυση όνυχος

Είσφρυση όνυχος ή ονυχοκρύπτωση ονομάζεται η είσοδος του νυχιού μέσα στο δέρμα του δακτύλου. Είναι μία κατάσταση πολύ συχνά επώδυνη, και συχνά ο ασθενής περιγράφει την κατάσταση λέγοντας πως «το νύχι μπαίνει μέσα στο κρέας». Συνηθέστερα εμφανίζεται στα νύχια των μεγάλων δακτύλων των ποδιών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στα νύχια των υπολοίπων δακτύλων.

Τι προκαλεί την είσφρυση όνυχος

Για την εμφάνιση της ονυχοκρύπτωσης ενοχοποιούνται τόσο κληρονομικοί παράγοντες, όπου το νύχι έχει μία ιδιαίτερη ανατομία (αυξημένη κυρτότητα, που επιτρέπει στο νύχι να «διεισδύσει» μέσα στα γειτρονικά μαλακά μόρια), όσο και επίκτητοι. Τέτοιοι είναι

  • Η χρήση στενών υποδημάτων, τα οποία πιέζουν από έξω τα δάκτυλα ή η επαναλαμβανόμενη άσκηση πίεσης στα δάκτυλα λόγω άσκησης, όπως συμβαίνει σε αθλητές στίβου, ποδοσφαίρου κλπ.
  • Ο λανθασμένος τρόπος που κόβουμε τα νύχια μας. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τους δίνουμε μία τέτοια κλίση που διευκολύνει την είσοδό τους στο δέρμα.
  • Ο τραυματισμός των δακτύλων και των νυχιών, από πτώση π.χ. αντικειμένων.

Συμπτώματα

Αρχικά καθώς εισχωρεί το νύχι στο δέρμα, εισχωρούν μαζί και βακτήρια ή μύκητες που προκαλούν φλεγμονή, η οποία εμφανίζει τοπικά πόνο, πρήξιμο και ερυθρότητα. Καθώς η φλεγμονή προχωρά, ο πόνος μπορεί να γίνει έντονος και συχνά εμφανίζεται πυώδες ή θολερό υγρό να εκρέει από τις άκρες του νυχιού. Η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι χρόνια, με συνεχείς εξάρσεις και υφέσεις, και σε προχωρημένο στάδιο, αναπτύσσεται υπερτροφικός κοκκιώδης ιστός δεξιά ή αριστερά από το νύχι, μία κατάσταση εξαιρετικά επώδυνη.

Αντιμετώπιση – Θεραπεία

Στο αρχικό στάδιο η ονυχοκρύπτωση αντιμετωπίζεται συντηρητικά, με αντιβίωση και τοπική περιποίηση με αντισηπτικά. Πολύ βοηθητικά είναι τα ποδόλουτρα με αντισηπτικό σαπούνι. Συχνά απαιτείται αντιβιοτική και αντιφλεγμονώδης αγωγή. Η χρήση άνετων υποδημάτων βοηθάει επίσης στην ύφεση των συμπτωμάτων.

Στις προχωρημένες μορφές της νόσου, με τις συχνές υποτροπιάζουσες φλεγμονές και με τον υπερτροφικό κοκκιώδη ιστό, είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση. Αφαιρείται, μέχρι και τη ρίζα του (μήτρα), το τμήμα του νυχιού που προκαλεί το πρόβλημα. Η τμηματική αυτή ονυχεκτομή διενεργείται με τοπική αναισθησία και παρουσιάζει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δίνει την οριστική λύση στο πρόβλημα.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις υποτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί ονυχοπλαστική, δηλαδή, εκτός από την αφαίρεση του τμήματος του νυχιού που προκαλεί την πάθηση, να γίνει και ταυτόχρονη αφαίρεση ή καυτηριασμός του τμήματος της ρίζας (μήτρας) του νυχιού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σημείο. Η ονυχοπλαστική δίνει οριστική ίαση, καθώς δεν μεγαλώνει πλέον ποτέ το τμήμα εκείνο του νυχιού που «έμπαινε» στο δέρμα. Ο καυτηριασμός γίνεται είτε με διαθερμία (ηλεκτρικό νυστέρι) είτε με χειρουργικό Laser διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το οποίο προκαλεί μικρότερη αιμορραγία και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.

είσφρυση όνυχος πριν
είσφρυση όνυχος (πριν)
νύχι
είσφρυση όνυχος (μετά)

Επικοινωνία Επικοινωνία