Εύκολη, ανώδυνη και οριστική λύση όλων των παθήσεων δέρματος και υποδορίου

Είσφρυση όνυχος – παρωνυχία

Οριστική και μόνιμη λύση στα ενοχλητικά και δυσεπίλυτα προβλήματα των νυχιών

Κύστη κόκκυγος

Οριστική λύση στο πρόβλημα της κύστης κόκκυγα με πληθώρα θεραπευτικών επιλογών

Σπίλοι – Κύστεις – Λιπώματα – Μελανώματα

Πώς αντιμετωπίζονται οι σημαντικότερες παθήσεις του στομάχου και του οισοφάγου όπως καρκίνος, διαφραγματοκήλη, αχαλασία οισοφάγου και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Επικοινωνία Επικοινωνία