Εξειδικευμένη αντιμετώπιση όλων των χειρουργικών παθήσεων των επινεφριδίων τόσο με ανοικτή όσο και με λαπαροσκοπική μέθοδο.

Παθήσεις επινεφριδίων

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα…