Εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα για την αντιμετώπιση παθήσεων των ενδοκρινών αδένων

Παθήσεις θυρεοειδούς

Αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα που απαιτούν χειρουργείο από εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα

Παθήσεις παραθυρεοειδών

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε πάθησης των παραθυρεοειδών αδένων που απαιτεί χειρουργείο

Παθήσεις επινεφριδίων

Εξειδικευμένη αντιμετώπιση όλων των χειρουργικών παθήσεων των επινεφριδίων τόσο με ανοικτή όσο και με λαπαροσκοπική μέθοδο

Επικοινωνία Επικοινωνία