Ακράτεια πρωκτού

Ακράτεια πρωκτού: Αιτίες και σύγχρονη αντιμετώπιση

Τι ορίζεται ως ακράτεια πρωκτού; Ως ακράτεια πρωκτού (ακράτεια κοπράνων) ορίζεται η αδυναμία ελέγχου του μυϊκού  σφιγκτηριακού μηχανισμού του πρωκτού, κάτι που έχει ως συνέπεια την ακούσια διαρροή κοπράνων. Τα κόπρανα μπορεί να είναι υδαρή ή συμπαγή και μερικές φορές μπορεί να συνοδεύονται από αέρια και βλέννη. Η ακράτεια πρωκτού είναι ένα σύμπτωμα, και όχι…